Külsős munkatársak

   
Dr Fekete Olga iskolaorvos
Barnákné Szalai Anita iskolavédőnő (felső tagozat)
Kovácsné Kisbabér Ildikó iskolavédőnő (alsó tagozat)
Pózmán Ibolya iskolavédőnő (alsó tagozat)
  szociálpedagógus, családgondozó
Göblyösné Mohácsi Kornélia utazó gyógypedagógus
Lévai Beáta utazó gyógypedagógus
  iskolapszichológus
Juhász Ádám iskolarendőr
Mikesyné Bánvölgyi Ildikó logopédus
Philip Rita gyógytestnevelő

 

Elérhetőség

Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi
Garas utca 26.

OM: 037314
Tankerületi azonosító: PC2401
Munkaidőben,
Titkárság:
+36-30-682-4782
Intézményvezető:
+36-30-682-4650
iskola@dunakeszikorosi.hu